Hemtjänst

Hemtjänst i Umeå

Hemtjänst är ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med lite enklare sysslor till hjälp med det mesta flera gånger under en dag. Det finns två olika typer av hjälp, servicetjänster eller personlig omvårdnad. Vi erbjuder våra tjänster inom Umeå kommun.

I Servicetjänster ingår praktiska saker som exempelvis städning, hjälp att tvätta kläder, sällskap vid promenader, matlagning, social samvaro eller att utföra ärenden, så kallad ledsagning. Dessa olika tjänster är något som hemtjänsten utför. I Umeå kommun kallas dessa tjänster servicetjänster.

I personlig omvårdnad ingår insatser som t.ex. på/avklädning, dusch, social samvaro, sällskap vid promenader.

Om Hemtjänst

Hemtjänsten är behovsprövad (sk biståndsbedömd). Det innebär att du måste ansöka om hjälp. En handläggare (biståndshandläggare) från kommunen kommer då att utreda och bedöma just ditt behov av hjälp (bistånd). Handläggaren kommer även att besluta om vilket stöd du får. Man kan därför inte kräva specifik hjälp eller omsorg men du har rätt att ansöka om precis vilken hjälp som helst. Handläggaren gör ett hembesök på överenskommen tid, du har då möjlighet att berätta lite mer ingående om vad du ansöker om hjälp med. Handläggaren får också se hur din hemmiljö ser ut. Handläggaren utreder sedan och beviljar eller avslår dina önskemål. Du har alltid rätt att överklaga om du inte är nöjd med ditt beslut.

Det som kan vara viktigt att veta och komma ihåg är att det är behovet som avgör rätten till hjälp (bistånd). Ansökan om hjälp kan man inte göra om du inte har behov av hjälpen just vid tillfället.

Det finns även något som heter förenklad biståndsbedömning. Med detta menas att om du är 75 år eller äldre får du ett antal timmar hemtjänst efter en förenklad behovsprövning. Inget hembesök krävs utan ansökan sker via blanketter eller ett telefonsamtal till handläggaren på kommunen.

Vill du veta mera om oss eller våra tjänster inom hemtjänst och omsorg, kontakta oss idag så hjälper vi dig.